Gevolgen

Deze inhoud is gemaakt door studenten van Thomas More in het kader van hun bachelorproef.

Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik?

Het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vaak een grote impact en negatieve consequenties voor ons als slachtoffer. Het is iets dat we ons hele leven meedragen. Los van de gevolgen die we ervaren, zijn wij ook gewoon mensen die nog goed functioneren in de maatschappij. We zijn meer dan enkel het seksueel misbruik en de gevolgen ervan.

Deze gevolgen kunnen we opdelen in enerzijds psychologische en anderzijds fysieke gevolgen.

De psychologische gevolgen die worden ervaren kunnen afwisselen van het vaak denken aan of reflecteren over het misbruik. Dit geeft een negatieve impact op het zelfvertrouwen van het slachtoffer en verhoogt zijn/haar angst.

Het misbruik kan bij kinderen vaak leiden tot psychische problemen zoals depressie, fobieën, obsessief-compulsieve stoornis, paniekstoornis, posttraumatische stressstoornis, seksuele stoornissen en zelfmoordgedachten en -pogingen.

Bovendien heeft het soms zelfs een impact op het werk of carrière. De houding van het slachtoffer tegenover de coach of andere leden verandert vaak na zo'n gebeurtenis en leidt mogelijks tot onderpresteren of zelfs stoppen met de sport.

Ongeveer een maand geleden heeft mijn broer zelfmoord gepleegd. We hadden dat totaal niet zien aankomen. In zijn afscheidsbrief vertelt hij mij hoe hij van zijn veertien tot zijn achttien jaar is misbruikt door de trainer van het zeilen. Hij zei dat hij jarenlang is gemanipuleerd en misbruikt. 

Laurence, haar broer Vincent werd misbruikt door een zeilcoach

De meest voorkomende gevolgen kunnen opgedeeld worden in 4 groepen. 

Fysiek

 • Verwondingen (met eventueel uiteindelijk overlijden)

 • Zwangerschap, SOA, abortus

 • Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid

 • Zelfdestructief gedrag: zelfverwonding, eetstoornis, druggebruik ...

 • Zelfmoord 

Toen ik zestien jaar was, begon ik allerlei fysieke klachten te ontwikkelen: ik hyperventileerde, viel flauw en verloor het contact met de werkelijkheid. Die was gewoon te pijnlijk om te verdragen." 

Lisa, atletiek

Psychologisch/emotioneel

 • Schok, verwarring, hulpeloosheid, depressie

 • Verlies van controle, machteloos gevoel

 • Angst

 • Zichzelf de schuld geven

 • Schaamte 

Op mijn twintigste werd ik voor het eerst opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis met depressie, zelfdodingsgedachten en -pogingen, dissociatie en posttraumatisch stresssyndroom. Angst beheerste mijn hele doen en laten. Het donker, mannen, seksualiteit, alleen zijn, herinneringen, het leven zelf ... alles maakte me doodsbang. Ik onderging mijn leven. Ik leefde het niet.

Lisa, atletiek

Sociaal/werk leven

 • Moeilijkheden met intieme relaties

 • Beperken van iemands sociale/werk leven, veranderen van iemands levensstijl, door niet naar plaatsen te gaan zoals waar de misdaad zich heeft voorgedaan of bang zijn om samen uit te gaan, als gevolg van onbehagen of angst van slachtoffer zijn.

 • Absenteïsme (vaak afwezig zijn op je werk) 

De impact bleef nazinderen tot ik een jaar of twintig was. Het begin van mijn seksualiteit werd gekenmerkt door gedachten aan de gebeurtenissen en de bijbehorende gevoelens. Die negatieve gevoelens doken op op momenten waarop ik totaal niet aan die gebeurtenis wilde denken, zoals tijdens het knuffelen met mijn partner.

Wendy, schieten

Materieel/financieel

 • Schade

 • Gerechtelijke kosten

 • (Mentale) gezondheidszorg + counseling

 • Investeringen in beveiliging

 • Problemen/absenteïsme op het werk 

Ik heb lang niet meer in die zetel durven te zitten. We wilden verhuizen, maar daarvoor hadden we niet genoeg geld. Mijn ouders hebben beslist om de benedenverdieping te verbouwen, zodat het daar opnieuw leefbaar werd voor mij. Waar toen de zetel stond, staat nu de keuken. Het ziet er helemaal anders uit. 

Julie, zwemmen

Het is echter zeer belangrijk om rekening te houden met het feit dat ieder voorval van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor iedereen anders kan zijn, andere gevolgen met zich mee kan brengen en van bepaalde zaken die hierboven werden opgelijst niet altijd sprake hoeft te zijn.