Hoe hulp bieden/krijgen?

Deze inhoud is gemaakt door studenten van Thomas More in het kader van hun bachelorproef.

Hoe kan je seksueel grensoverschrijdend gedrag herkennen?

Sommige signalen zijn makkelijker te herkennen dan andere. Fysieke symptomen bijvoorbeeld. Zij zijn vaak een heel duidelijk signaal. Soms zijn ze toch niet altijd even goed te zien, doordat het slachtoffer ze kan verbergen. Dit maakt het in veel gevallen moeilijk om als buitenstaander of naaste (ouder, broer/zus, coach, vriend, teamlid...) seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen.

Voorbeelden van fysieke signalen zijn:  
 • Verdachte verwondingen of blauwe plekken
 • Snijwonden
 • Kneuzingen

Net omdat we die lichamelijke letsels niet altijd even gemakkelijk opmerken, verwijzen we ook naar gedragingen die in de literatuur beschreven staan als gedragingen die vaak voorkomen bij iemand die slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is natuurlijk niet zo dat wanneer iemand één of meerdere van deze gedragingen stelt dat er altijd sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar toch is het goed om dit de mogelijkheid van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het achterhoofd te houden en indien het gedrag aanhoudt, dit verder te bevragen.

Voorbeelden van gedragsindicatoren zijn

 • Weigeren zich om te kleden voor of na het sporten

 • Een ongewone interesse of kennis in seksuele zaken vertonen voor een bepaalde leeftijd

 • Terugtrekking uit de maatschappij

 • Weigeren te eten of andere eetproblemen

 • Plotselinge verandering in stemming of routinegedrag

 • Een algemene verandering in het gedrag

 • Bepaalde persoon proberen ontlopen

 • Gevoelig reageren op prikkels (bijvoorbeeld schrikken als iemand hen onverwacht aanraakt)

 • Hun trainingsjack niet willen uitdoen

 • Minder naar trainingen komen

 • Geen/minder plezier beleven bij het uitoefenen van de sport 

Ik overreageer ook nog altijd als mensen mij onverwachts aanraken. Dan slaak ik een kreet(je), spring ik twee passen verder, voel ik mijn hart kloppen en mijn ogen bliksemen. Dan krijg ik geregeld de opmerking 'Oei, slecht geweten?'. Ik lach dat dan wel weg en zeg bijvoorbeeld dat ik even in gedachten verzonken was in mijn eigen wereldje, maar dat knaagt achteraf toch telkens als zoiets gebeurt." 

Maud, tennis

Waar kan ik terecht voor hulp en verdere behandeling?

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden of wanneer je zelf slachtoffer bent, kan je terecht bij gespecialiseerde instanties die aandachtig naar je verhaal zullen luisteren.

De impact en gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn voor elk slachtoffer anders. Vaak zijn er zowel psychische als fysieke klachten, die dikwijls lang aanslepen. Door de diversiteit aan klachten is er nog geen overeenstemming gevonden over dé correcte behandelingsmethode om te helpen. Hierbij is het belangrijk dat ze de juiste zorg en behandeling op maat krijgen.

Toch is er al veel wetenschappelijk bewijs gevonden over de werkzaamheid van behandelingen als langdurige exposure, eye movement desentisation en reprocessing (EMDR), therapie met stressinoculatie, traumabeheertherapie, cognitieve therapie etc.

Kort na het seksueel grensoverschrijdend gedrag zocht ik hulp, maar alles dat fout kon lopen liep fout. Ik had een verhoor bij de politie, ging daarna naar de dokter, hierna naar het CAW maar hier werd ik gewoon weg gestuurd. Ze zeiden dat ze met niet konden helpen. Hierna kwam ik terecht bij een CGG, zo ben ik nog bij verschillende psychologen belandt die me 1 voor 1 niet de hulp konden geven die ik nodig had. Uiteindelijk heb ik wel een psycholoog gevonden die me kon helpen.

Amber, atletiek

Seksueel grensoverschrijdend gedrag blijft een strafbaar misdrijf. Om een feit of een situatie te melden bij de politie kan je terecht op het nummer 101 of de algemene hulplijn 112.