Over de vzw

Wat is Voices in Sport?

Voices in Sport iseen organisatie die slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) in de sport vertegenwoordigt. Alle leden zijn ervaringswerkers, m.a.w. mensen die ervaring hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext.

Wij willen onze ervaringen delen en informatie geven over het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Wij ijveren voor een veilige en plezierige sportomgeving!  

Voices in Sport: ontstaan

De aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag is de afgelopen jaren in onze samenleving toegenomen, ook voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Zo startte in 2016 het VOICE-project, een internationaal onderzoek over seksueel geweld in de sport. Dit project, dat in Vlaanderen geleid werd door Dr. Tine Vertommen,verzamelde in 8 Europese landen getuigenissen van seksueel geweld in de sport. Die getuigenissen werden geanalyseerd en onder de aandacht gebracht in de wereld van de sport en het beleid. Ze vormden de basis voor de ontwikkeling van educatief materiaal.

Met Voices in Sport willen wij daar verder aan bijdragen, omdat naar ons gevoel het werk nog lang niet af is.Samen met andere actoren uit de sport, het beleid en de communicatiesector willen we verder werken aan preventie en educatie. Taboes doorbreken, ogen en oren openen, het bewustzijn vergroten en zo bijdragen aan een veiligere sportomgeving voor onze kinderen, dat is onze missie.

We bieden ook een luisterend oor voor iedereen die in aanraking kwam met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport en zijn of haar verhaal op een laagdrempelige manier wil delen in een veilige context. Wie wil, kan via ons ook kennismaken met lotgenoten. 

Voices in Sport: missie en doel

Voices in Sport wil de thematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport hoog op de agenda houden. Via onze eigen ervaringen willen wij een stem zijn in het politieke en maatschappelijke debat. Onze getuigenissen bieden niet alleen een inzicht in concrete verhalen, maar ook een zicht op welke impact zoiets heeft op het slachtoffer en diens omgeving.

Via deze website willen wij onze persoonlijke verhalen staven met het wetenschappelijk materiaal dat vandaag, anno 2020, voor handen is omtrent de specifieke thema's waarrond wij werken. Zo proberen we de vakliteratuur en het wetenschappelijk onderzoek een gezicht en een stem te geven.