Onze missie

Dr. Tine Vertommen leidde tot 2018 het Europese Voice project, een internationaal onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) in de sport. Voor het eerst werden verhalen van slachtoffers, survivors, verzameld en geanalyseerd. Het bracht inzicht in hoe SGG in de sport tot stand kan komen en wat toenmalige slachtoffers geholpen zou helpen inzake preventie en melding. 

Voice en de publieke getuigenissen die naar aanleiding van het project volgden, plaatsten de thamatiek van SGG hoog op de politieke agenda. Ze vergrootten niet enkel de wetenschappelijke kennis over het thema, maar brachten ook een golf van verontwaardiging teweeg en het gebrek aan bewustwording, vorming en preventie aan het licht. Er volgde een hele reeks vragen van verschillende betrokken actoren om inzage te krijgen van hoe SGG in de sport tot stand komt, welke vormen het kan aannemen, waarom detectie zo moeilijk is, wat er kan gedaan worden om de drempel om feiten te melden te verlagen, wat omstaanders kunnen doen... 

Wij willen bijdragen aan de formulering van een zo exhaustief mogelijk antwoord op die vragen. Steeds vertrekkend vanuit onze eigen ervaring en zonder te pretenderen dat wij voor alle slachtoffers spreken.